Sim Lục Quý Đầu Số 09

Sim Lục Quý Đầu Số 09
STT Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
1 09.6116.4141 Viettel 5.300.000 Sim lặp Đặt mua
2 097.111.3434 Viettel 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
3 0971.35.2277 Viettel 1.700.000 Sim kép Đặt mua
4 09.7117.2525 Viettel 7.900.000 Sim lặp Đặt mua
5 0982.06.7777 Viettel 150.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
6 09.6116.6464 Viettel 4.000.000 Sim lặp Đặt mua
7 0971.61.6611 Viettel 6.400.000 Sim kép Đặt mua
8 096.123.4141 Viettel 5.300.000 Sim lặp Đặt mua
9 0961.51.0202 Viettel 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
10 0961.77.3131 Viettel 2.400.000 Sim lặp Đặt mua
11 096.123.0077 Viettel 5.700.000 Sim kép Đặt mua
12 096.111.4141 Viettel 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
13 096.123.6600 Viettel 4.000.000 Sim kép Đặt mua
14 09.6116.9797 Viettel 7.900.000 Sim lặp Đặt mua
15 0961.22.3030 Viettel 2.800.000 Sim lặp Đặt mua
16 097.113.3030 Viettel 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
17 0961.44.0303 Viettel 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
18 0971.15.4040 Viettel 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
19 0961.60.6600 Viettel 4.000.000 Sim kép Đặt mua
20 09.7117.4141 Viettel 5.300.000 Sim lặp Đặt mua
21 0961.44.3030 Viettel 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
22 0981.55.0202 Viettel 2.700.000 Sim lặp Đặt mua
23 097.111.5050 Viettel 8.700.000 Sim lặp Đặt mua
24 096.123.5522 Viettel 4.000.000 Sim kép Đặt mua