Sim Lục Quý Đầu Số 08

Sim Lục Quý Đầu Số 08
STT Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
1 0598.1999.72 Gmobile 630.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
2 0598.1999.63 Gmobile 630.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
3 0598.1998.64 Gmobile 600.000 Sim tự chọn Đặt mua
4 0598.1999.27 Gmobile 630.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
5 05.993.999.31 Gmobile 770.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
6 0598.1999.07 Gmobile 630.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
7 0598.1998.35 Gmobile 600.000 Sim tự chọn Đặt mua
8 0598.1998.38 Gmobile 600.000 Sim ông địa Đặt mua
9 05.993.999.12 Gmobile 770.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
10 05.993.999.62 Gmobile 770.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
11 0598.1998.94 Gmobile 600.000 Sim tự chọn Đặt mua
12 0598.1997.75 Gmobile 600.000 Sim tự chọn Đặt mua
13 05.993.999.70 Gmobile 770.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
14 0598.1998.15 Gmobile 600.000 Sim tự chọn Đặt mua
15 0598.1999.53 Gmobile 630.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
16 0598.1999.43 Gmobile 630.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
17 0598.1998.36 Gmobile 600.000 Sim tự chọn Đặt mua
18 0599.266.779 Gmobile 700.000 Sim thần tài Đặt mua
19 0598.1999.52 Gmobile 630.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
20 0598.1997.76 Gmobile 600.000 Sim tự chọn Đặt mua
21 05.993.999.63 Gmobile 770.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
22 05.993.999.41 Gmobile 770.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
23 0598.1999.69 Gmobile 770.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
24 0598.1998.37 Gmobile 600.000 Sim tự chọn Đặt mua